Søg og du skal finde:

Med ansvar for miljø, mennesker og samfund

Når du får produceret dine tryksager hos os, kan du være sikker på, at der bliver taget ansvar for miljøet, skoven og de mennesker, der er med hele vejen. Fra træet i skoven helt frem til de enkelte processer her i huset.

SVANEMÆRKET 6.0

Du handler med ansvar for miljøet, når du handler hos os. Som Svanemærket trykkeri er vi certificeret efter de nyeste og skærpede regler (version 6.0).

Svanemærket er et af verdens skrappeste og mest ambitiøse miljømærker. Som Nordens stærkeste miljømærke er det et utvetydigt signal med høj troværdighed og høj kendskabsgrad.

Lever op til de strengeste miljøkrav

Gennem mange år har vi arbejdet med at miljøoptimere tryksagens livscyklus. Der eksisterer mange forskellige, udenlandske miljømærker, som er ledsaget af flotte anprisninger. Men det er ikke garanti for en dokumenteret højere miljøstandard.

Svanemærket er sammen med Blomsten et af de absolut mest relevante, ansvarlige, veldokumenterede miljømærker, der kan sættes på din tryksag.

Licensnummer: Tryksag 5041 1022.

5 facts om Svanemærket

 • Stiller nogle af de mest relevante og veldokumenterede miljøkrav
 • Stiller krav til både trykkeri og tryksag
 • Har krav, der jævnligt bliver skærpet
 • Sætter også fokus på genanvendelse af ressourcer
 • Bliver varetaget af det officielle danske organ Miljømærkning Danmark

DOWNLOAD LOGOER OG LOGOGUIDE

TRYKT MED ANSVAR FOR SAMFUNDET

Når du handler med Degn Grafisk, handler du med ansvar for samfundet. Som medlem af Grakom Arbejdsgivere har vi overenskomst med HK/Privat og 3F.

Det betyder, at vi efterlever den danske model, og tager ansvar for ordentlige løn- og arbejdsvilkår samt for uddannelse af nuværende og kommende medarbejdere. Samtidig arbejder vi under og efter sunde, anstændige danske arbejdsmiljøregler.

Det grafiske CSR-kodeks

Vi tager socialt ansvar gennem vores deltagelse i Det grafiske CSR-kodeks, hvor vi tilslutter os FN Global Compacts principper.

Rammerne for det Det grafiske CSR-kodeks er udarbejdet af Grakom Arbejdsgivere sammen med HK privat. Det tager udgangspunkt i FN Global Compacts til principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

5 facts om det grafiske CSR-kodeks
 1. Tager udgangspunkt i FN Global Compacts ti principper.
 2. Er en standard og praksis for at handle ansvarligt.
 3. Har fokus på sociale, miljø- og arbejdsmæssige forhold.
 4. Omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption.
 5. Afspejler de krav, du kan stille til en leverandør af grafiske produkter.
TRYKT MED ANSVAR HOS OS

Du er med til at tage ansvar for både samfund og miljø, når din tryksager bliver produceret hos os. I mere end et kvart århundrede har vi arbejdet ud fra de bedste og stærkeste håndværkstraditioner. Derfor kan du være sikker på, at din tryksag bliver udført i højeste kvalitet af veluddannede medarbejdere, der kan deres fag og sætter en ære i det.

Overenskomst og ordnede forhold

Når din tryksag bærer Trykt i Danmark, kan du være helt sikker på, at vi overholder alle overenskomstmæssige forhold i den danske model. Det handler om ordnede forhold i forbindelse med løn, arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og ikke mindst uddannelse/efteruddannelse.

Med afsæt i vores stærke håndværkstraditioner tager vi ansvar for at vores medarbejdere og kommende medarbejdere hele tiden bliver uddannet, så de er på forkant med udviklingen.

Trykt i Danmark mærket er samtidig din garanti for, at du er med til at opretholde danske arbejdspladser og understøtte dansk økonomi.

5 facts om ’Trykt i Danmark’
 1. Garanti for dansk produktion på danske arbejdspladser
 2. Trykt og færdigbehandlet af en virksomhed med dansk overenskomst
 3. Dansk håndværk, service og kvalitet
 4. Trykt og færdigbehandlet af en virksomhed i verdens grønneste grafiske branche
 5. Den korteste transportvej til gavn for miljø og klima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FN’s 17 verdensmål

FN’s verdensmål udgør 17 konkrete mål og 169 delmål. Med disse forpligter alle medlemslandene sig til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Verdensmålene fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

 

 

 • Mål 7: Bæredygtig energi

  Ved indgangen til 2023 stod vores solcelle-anlæg klart. Vi har en forventning om, at vi ved årets udgang er selvforsynende, baseret på en ren energikilde.

  I dagligdagen er der stor opmærksomhed på hele tiden at minimere forbruget. Det gælder i produktionen såvel som ved det enkelte skrivebord. Der er opbygget en kultur, hvor entusiasmen for at gøre en forskel er stor hos den enkelte medarbejder. 

  Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

  Vores Svanemærke licens dokumenterer, at vores produktion er underlagt de strengeste krav i forhold til processer, materialer og affaldshåndtering.

  Mængden af containere og beholdere er det synlige bevis på, at alt bliver kildesorteret. Genbrug af emballager har været et fokusområde i mange år. Det sker ofte, at vores kunder modtager en kasse påsat label med teksten ”Jeg er genanvendt for 3. gang”.

  Mål 15: Livet på land

  Som trykkeri kan vi her gøre en stor forskel i det daglige. Bevarelse og genopretning af verdens skove er en afgørende forudsætning, for at afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne.

  Vores Svanemærke licens er det synlige bevis på, at vi har fokus på bæredygtig forvaltning og beskyttelse af vores skove.